Velkommen

vandvaerk

NB! Den 12 maj vil der blive udført reparation af ledningsnettet på Ellavej. Nogle forbrugere vil i den forbindelse opleve afbrydelse i vandforsyningen. Reparationen forventes færdiggjort samme dag.

Grundet Coronakrisen og de nuværende restriktioner bliver generalforsamlingen 2021 ikke afholdt i Maj som angivet i vedtægterne – bestyrelsen har i stedet besluttet at denne afholdes 4. September kl. 11 på Gjerrild Kro.

 

 

Her på hjemmesiden finder du nyttige informationer vedr. Gjerrild Nordstrands Vandværk.

Selskabet er etableret d. 27. april 1979.

Klik i menuen ovenfor på de emner, der har din særlige interesse.

Du kan også finde links til relevante hjemmesider.