Beredskabsplan

Vandværkets beredskab består af :

Alarmeringslister

Handlingsplaner for forskellige tænkelige hændelser

  1. Kort om beredskabsplaner (PDF)
  2. Generel handling i beredskabssituationer (PDF)
  3. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads (PDF)
  4. Handlingsplan ved forurening af forsyningens anlæg (PDF)
  5. Handlingsplan ved lækager på ledningsnet (PDF)
  6. Handlingsplan ved klordesinficering (PDF)
  7. Handlingsplan ved brand og eksplosion (PDF)
  8. Handlingsplan ved strømudfald (PDF)
  9. Trusler om sabotage (PDF)

Skema til afrapportering af handlingsforløb

blanket, der kan printes ud og bruges under håndtering af den konkrete hændelse – Hent her (PDF)

Info: Klik her og se beredskabsloven.

For at læse og udskrive disse ovenstående handlingsplaner og blanketter (PDF-filer), skal du have programmet Adobe Reader installeret. Programmet kan hentes her: Adobe Reader