Alarmeringsliste – Lokal

 

Bestyrelsen: Att. navn Telefon Mobil
 Formand, driftsleder  Niels Frederik Pedersen 8638 3033 2142 2033
 Næstformand  Bent Højgaard 2925 0060
 Kasserer  Laila R. Christensen 2232 2916
 Bestyrelsesmedlem  Kirsten Bertelsen 2147 1170
 Bestyrelsesmedlem  Gunnar Emcken 4068 2422
 Bestyrelsessuppleant  Kaj Ove Højgaard
 Bestyrelsessuppleant  Lars Juhl
 Revisor  John Evers
 Revisorsuppleant  Jørgen Juul Jensen
Håndværkere og materiel:
Elektriker/Installatør  Søndergaard ApS. 8633 4555
VVS  Enslev Smede 8633 2055
VVS  Carsten Sørensen 8632 4832 2444 9815
VVS  Smedesvend Poul Ditlevsen 3081 3873
Entreprenør  Henning Kristensen 8638 4061 4029 4060
El-forsyning
TeleDanmark
(påvisning af kabler)
Telefon
Naturgas
(påvisning af kabel)
Naturgas
Nødstrømsanlæg
Rendegraver
Brøndborer
Teknisk rådgiver DVN ApS. 9866 6666 6039 9660
Vandtankvogne og vanddunke
Afmærkningsmateriel
Lækageudstyr
Slamsuger
Nabovandværker
Følsomme forbrugere
Sygehus
Plejehjem
Ældrecenter
Skole
Børneinstitutioner
Dagplejere
Mejeri