Alarmeringsliste – Offentlig

 

Enhed Att. navn Telefon Mobil
Offentlige myndigheder
Beredskabschef Jan Recke 5133 8578 2145 3385
Beredskabscenter Randers, Favrskov, Djursland 8959 4000
Vagthavende indsatsleder 8959 2788
Plan og Miljø chef
Kommunens miljøafdeling Norddjurs 8959 1000
Fødevareregion Veterinær Nord 7227 6900
Embedslægen Region
Beredskabsstyrelsen 4590 6000
Levnedsmiddelstyrelsen 3969 6600
Bispebjerg Hospital
Giftinformation
8212 1212
Miljøfarlig affald Reno Djurs 8759 7777
Analyselaboratorium Agrolab Group
Alarmcentralen / Miljøvagt 112
Politiets vagtcentral Politigården Grenå 8731 1448
114
Lægevagt Region Grenå Sundhedshus 7011 3131
Falck’s vagtcentral 7010 2030
Lægehuset kl. 8.00 – 16.00
Sygehus Regionshospital Grenå 8958 5858
Vandteknisk support DVN 9866 6666  6039 9660
Forsikring
Information
Lokal avis Norddjurs 8699 4511
Lokal radio P4 Østjylland 8739 7000
DR Regional (Danmarks radio) Aarhus 8739 7000
TV2 – Østjylland Aarhus 8742 4242
DR -TV TV-Byen 3520 3040