Takster

Takstblad for 2019

Driftsbidrag m.v.: **)

kr.

Fast afgift pr. forbruger pr. år (bolig eller virk.) 350,00
Afgift elektronisk vandur 100,00
Forbrugsafgift pr. m³ 4,00
Afgift af ledningsført vand pr. m³ 6,37

Gebyrer: **)

Gebyr for manglende aflæsning af måler 500,00
Rykkergebyr for manglende betaling 250,00
Ved lukning og genåbning efter manglende betaling, betales de påløbne omkostninger
**) Alle priser er eksklusiv moms
Priseksempel ved forbrug på 170 m³/år
Fast afgift, inklusiv elektronisk vandur 450,00
Forbrug (170 m³ x 4,00) 680,00
Afgift ledningsført vand (170 m³ x 6,37) 1.082,90
I alt eksklusiv moms 2.212,90
Moms 25 % 553,23
I alt inklusiv moms 2.766,13
Tilslutningsafgift – Zone 1

Forsynings og stikledningsbidragene bygger på indeks 101,50  (okt. 2018) og vil fortsat blive indekseret.

Hovedanlægsbidrag pr. enhed (bolig eller virk.) 6.400,00
Forsyningsledningsbidrag 8.590,00
Stikledningsbidrag 6.600,00
I alt eksklusiv moms 21.080,00
25 % moms 5.397,50
Tilslutningsafgift inklusiv moms 26.987,50
  Tilslutningsafgift – Zone 2
Hovedanlægsbidrag pr. enhed (bolig eller virk.) 6.400,00
Forsyningsledningsbidrag *) 58.200,00
Stikledningsbidrag 6.600,00
I alt eksklusiv moms 71.200,00
25 % moms 17.800,00
Tilslutningsafgift inklusiv moms 89.000,00
*) For landbrug og erhverv med forbrug over 1.000 m³ betales 2 x tilslutningsbidrag