Takster

Takstblad for 2021

Driftsbidrag m.v.: **)

kr.

Fast afgift pr. forbruger pr. år (bolig eller virk.) 350,00
Afgift elektronisk vandur 100,00
Forbrugsafgift pr. m³ 4,00
Afgift af ledningsført vand pr. m³ 6,18

Gebyrer: **)

Gebyr for manglende aflæsning af måler 500,00
Rykkergebyr for manglende betaling 250,00
Ved lukning og genåbning efter manglende betaling, betales de påløbne omkostninger
**) Alle priser er eksklusiv moms
Priseksempel ved forbrug på 170 m³/år
Fast afgift, inklusiv elektronisk vandur 450,00
Forbrug (170 m³ x 4,00) 680,00
Afgift ledningsført vand (170 m³ x 6,18) 1.050,60
I alt eksklusiv moms 2.180,60
Moms 25 % 545,15
I alt inklusiv moms 2.725,75
Tilslutningsafgift – Zone 1

Forsynings og stikledningsbidragene bygger på indeks 0,9989 (sept. 2020) og vil fortsat blive indekseret.

Hovedanlægsbidrag pr. enhed (bolig eller virk.) 6.400,00
Forsyningsledningsbidrag 8.802,00
Stikledningsbidrag 6.762,00
I alt eksklusiv moms 21.964,00
25 % moms 5.491,00
Tilslutningsafgift inklusiv moms 27.455,00
  Tilslutningsafgift – Zone 2
Hovedanlægsbidrag pr. enhed (bolig eller virk.) 6.400,00
Forsyningsledningsbidrag *) 59.641,00
Stikledningsbidrag 6.762,00
I alt eksklusiv moms 72.803,00
25 % moms 18.200,75
Tilslutningsafgift inklusiv moms 91.003,75
*) For landbrug og erhverv med forbrug over 1.000 m³ betales 2 x tilslutningsbidrag