Takster

Takstblad for 2017

Driftsbidrag m.v.: **)

kr.

Fast afgift pr. forbruger pr. år (bolig ell. virk.) 450,00
Forbrugsafgift pr. m³ 3,00
Afgift af ledningsført vand pr. m³ (2015) 6,53
Afgift af ledningsført vand pr. m³ (2016) 6,25

Gebyrer: **)

Gebyr for manglende aflæsning af måler 350,00
Rykkergebyr for manglende betaling 150,00
Ved lukning og genåbning efter manglende betaling, betales de påløbne omkostninger
**) Alle priser er excl. moms
Priseksempel ved forbrug på 170 m³/år
Fast afgift 450,00
Forbrug (170 m³ x 3,00) 510,00
Afgift ledningsført vand (170 x 6,25) 1.062,50
I alt excl. moms 2.022,50
Moms 25 % 505,62
I alt incl. moms 2.528,12
Tilslutningsafgift – Zone 1

Forsynings- g stikledningsbidragene bygger på indeks 99,62 (okt. 2015) og vil fortsat blive indekseret.

Hovedanlægsbidrag pr. enh. (bolig ell. virk.) 6.400,00
Forsyningsledningsbidrag 8.300,00
Stikledningsbidrag 6.380,00
I alt excl. moms 21.080,00
25 % moms 5.270,00
Tilslutningsafgift inkl. moms 26.350,00
  Tilslutningsafgift – Zone 2
Hovedanlægsbidrag pr. enhed (bolig ell. virk.) 6.400,00
Forsyningsledningsbidrag *) 62.740,00
Stikledningsbidrag 6.380,00
I alt excl. moms 75.520,00
25 % moms 18.880,00
Tilslutningsafgift inkl. moms 94.400,00
*) For landbrug og erhverv med forbrug over 1.000 m³ betales 2 x tilslutningsbidrag