Vandkvalitet

Vandet, vi drikker, er en vigtig næringskilde for os.
Det hentes i undergrunden, og når det kommer ud af hanerne, er det sundt, friskt og rent, takket være naturen.
Vandets kvalitet trues af de bakterier og kemiske midler, vi bruger i husholdningen, landbrug og industri.

Hos Gjerrild Nordstrands Vandværk gør vi meget ud af at passe på vandet, men det er et fælles ansvar.

Analyseresultater fra afgang vandværk:

Analyseresultater fra ledningsnettet: