Ordinær generalforsamling 2017

Til Andelshaverne

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling der afholdes:

Torsdag den 25. maj 2017 kl. 10.00 på Danhostel Gjerrild, Dyrehavevej 9, Gjerrild

Vandværket er efter generalforsamlingen vært ved et let traktement.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for året 2016
 3. Regnskab 2016 og budget 2017
 4. Indkomne forslag
 5. Orientering om takster for 2017
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg:
  Gunnar Emcken – modtager genvalg
  Keld Andersen – modtager genvalg
  Laila Christensen– modtager genvalg
 7. Valg af bestyrelsessuppleant
  På valg:
  Bent Højgård
 8. Valg af revisor
  På valg:
  John Evers
 9. Valg af revisorsuppleant
  På valg:
  Preben Larsen
 10. Eventuelt

/Bestyrelsen