Ordinær generalforsamling 2019

Til Andelshaverne

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling der afholdes:

Torsdag den 30. maj 2019 kl. 10.00 på Danhostel Gjerrild, Dyrehavevej 9, Gjerrild

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for året 2018
 3. Regnskab 2018 og budget 2019
 4. Indkomne forslag
 5. Orientering om takster for 2019
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg:
  –   Gunnar Emcken – modtager genvalg
  –   Bent Højgaard – modtager genvalg
  –   Laila Christensen – modtager genvalg
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  På valg:
  – Kaj Ove Højgaard
 8. Valg af revisor
  På valg:
  – John Evers
 9. Valg af revisorsuppleant
  På valg:
  – Jørgen Juul Jensen
 10. Eventuelt

/Bestyrelsen