Ordinær generalforsamling 2018

Til Andelshaverne

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling der afholdes:

Torsdag den 10. maj 2018 kl. 10.00 på Danhostel Gjerrild, Dyrehavevej 9, Gjerrild

Vandværket er efter generalforsamlingen vært ved et let traktement.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for året 2017
 3. Regnskab 2017 og budget 2018
 4. Indkomne forslag
 5. Orientering om takster for 2018
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg:
  –   Niels Frederik Pedersen – modtager genvalg
  –   Kirsten Bertelsen – modtager genvalg
  –   Bent Højgaard – modtager valg
 7. Valg af bestyrelsessuppleant
 8. Eventuelt

/Bestyrelsen