Name: vandvaerk.jpg.
Name: 2015-06-08 13.30.43.jpg.
Name: 2015-06-08 13.31.47.jpg.
Name: 2015-06-08 13.52.28.jpg.
Takster

Norddjurs Kommune har den 14. november 2023 godkendt takstblad og investeringsplan for 2024.
Se godkendelse af takstblad her:

Takstblad for 2024


Driftsbidrag m.v.:**)
Fast afgift pr. forbruger pr. år (bolig eller virk.)
Forbrugsafgift pr. m³
Afgift af ledningsført vand pr. m³

Kr.
650,00
8,00
6,37Gebyrer:**)
Gebyr for manglende aflæsning af måler
Rykkergebyr for manglende betaling

500,00
250,00
Ved lukning og genåbning efter manglende betaling, betales de påløbne omkostninger
**) Alle priser er eksklusiv moms


Priseksempel ved forbrug på 170 m³ pr. år
Fast afgift
Forbrug (170 m³ x 8,00)
Afgift ledningsført vand (170 m³ x 6,37)
I alt eksklusiv moms
Moms 25 %
I alt inklusiv moms

650,00
1.360,00
1.082,90
3.092,90
773,23
3.866,13


Tilslutningsafgift - zone 1
Hovedanlægsbidrag pr. enhed (bolig eller virk.)
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag
I alt eksklusiv moms
25 % moms
Tilslutningsafgift inklusiv moms

7.155,00
10.362,44
7.960,78
25.478,22
6.369,55
31.847,77Tilslutningsafgift - zone 2
Hovedanlægsbidrag pr. enhed (bolig eller virk.)
Forsyningsledningsbidrag *)
Stikledningsbidrag
I alt eksklusiv moms
25 % moms
Tilslutningsafgift inklusiv moms

7.155,00
84.808,00
7.960,78
99.923,78
24.980,95
124.904,73


*) For landbrug og erhverv med forbrug over 1.000 m³ betales 2 x tilslutningsbidrag
Anlægsbidrag udenfor vandværkets eksisterende ledningsnet/forsyningsområde fastlægges efter forhandling og godkendes af kommunalbestyrelsen.
Forsynings- og stikledningsbidragene bygger på indeks 1,0977% (2023) og vil fortsat blive indekseret.

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Gjerrild Nordstrands Vandværk
Emmedsbovej 19, Emmedsbo,
8500 Grenå
E-mail: info@gjerrildnordvand.dk
Mobil: 21 42 20 33
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net