Name: vandvaerk.jpg.
Name: 2015-06-08 13.30.43.jpg.
Name: 2015-06-08 13.31.47.jpg.
Name: 2015-06-08 13.52.28.jpg.
Tilbagestrømningssikring
Nedenstående er en meget kort orientering om tilbagestrømning.

Det er vigtigt at sikre, at vand fra vandinstallationen ikke løber tilbage i vandværkets ledningsnet og giver forurening.

Dette er særligt relevant for private forbrugere og virksomheder, især hvis ejendommen har regnvandsanlæg, marksprøjter, husdyrhold eller på anden måde anvender vandet, så der er en risiko ved tilbagestrømning.

Anvendes vandet, så der er en risiko ved tilbagestrømning, så kontakt formanden. Adressen finder du på hjemmesiden.

Dit ansvar – din regning, hvis uheldet er ude.
Lovgivningen på området er ikke ny, men på trods af det oplever vi, at det langt fra er alle installationer, der er korrekt sikret. Dermed er vores drikkevand og ejendommens/virksomhedens økonomi i fare.

Forurening fra ejendommen er alene ejerens ansvar, og derfor opfordrer vi på det kraftigste til at få opsat eller tjekket, om den korrekte tilbageløbssikring er opsat. Vær opmærksom på, at det er dig, der skal betale og sørge for installation af korrekt sikring.

Tilbagestrømningssikringen er afhængigt af vandets anvendelse på ejendommen/virksomheden, og er inddelt i kategorier fra 1-5.

Det er en autoriseret VVS installatør, der foretager en risikovurdering, vælger og opsætter den korrekte tilbagestrømningssikring.

Forhold i installationen:
1. Almindelig husholdning
2. Vandet har skiftet smag, lugt, farve eller temperatur
3. Der bruges stoffer, der kan være sundhedsskadelige
4. Der bruges stoffer, der kan være giftige

5. Der er tilstedeværelse af bakterier eller virus
Vejledende sikringsmetode:
Kontraventil
Kontrollerbar kontraventil.

Tilbagestrømningssikring med ikke kontrollerbare trykzoner.
Tilbagestrømningssikring med kontrollerbare trykzoner.
Luftgab.


Efterfølgende skema “Servicerapport for tilbagestrømningssikring (TBS)” skal indsendes til vandværkets formand.

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Gjerrild Nordstrands Vandværk
Emmedsbovej 19, Emmedsbo,
8500 Grenå
E-mail: info@gjerrildnordvand.dk
Mobil: 21 42 20 33
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net